Bước cuối cùng cho Giấy chứng nhận xe Toyota Sure 

Là sự đảm bảo chất lượng của xe đã qua sử dụng. Từ đội ngũ nhân viên được công ty Toyota Motor Việt Nam chứng nhận đã đạt tiêu chuẩn xe cũ chất lượng tốt của Toyota Sure. Nếu xe vẫn còn khuyết điểm hoặc chưa đạt tiêu chuẩn thì sẽ được trả lại để khắc phục, sửa lỗi. Tất cả Xe Toyota chất lượng chắc chắn nó ở trong tình trạng tốt và sẵn sàng để sử dụng.

Mẫu tiêu chuẩn 176 điểm và đảm bảo chất lượng theo Toyota Sure