Đánh giá tình trạng tiêu chuẩn (TMV)

 

Toyota Sure mang đến những kiến ​​thức và công nghệ đánh giá xe đã qua sử dụng từ Nhật Bản. Áp dụng cho phù hợp với thị trường ô tô đã qua sử dụng tại Việt Nam nhằm tạo ra một tiêu chuẩn mới về ô tô đã qua sử dụng. Rằng việc đánh giá tình trạng và giá cả của chiếc xe là minh bạch và công bằng Đánh giá tình trạng thực tế Bằng cách đánh giá tình trạng xe từ bên ngoài, bên trong xe, hệ thống động cơ và kết cấu xe, sau đó đánh giá phân loại xe nhằm tạo niềm tin cho khách hàng vừa bán xe. hoặc mua xe từ Toyota Sure mua bán xe theo tình trạng thực tế Hoàn toàn chính xác

Quy trình đánh giá tình trạng xe cũ