Toyota Sure 

Đã phát triển một hệ thống giá giữa xe đã qua sử dụng, cuốn sách Toyota Sure, được sử dụng để tham khảo giá xe đã qua sử dụng. Để làm cho giao dịch diễn ra minh bạch mà không bị áp lực. Và đó là tiêu chuẩn giống nhau trên toàn quốc Toyota Sure Book có thông tin giá cập nhật hàng tháng. Để đưa ra mức, chính xác, phù hợp với thực trạng thị trường xe cũ , Toyota Sure 

• Nhiều phương tiện từ Internet. sổ xe cũ và sách nói chung về ô tô   • Thông tin giá từ các công ty tài chính khác nhau.
• Nguồn lực từ các công ty đấu giá xe hơi. • Thông tin giá từ đại lý Toyota Sure.

Do đó, khách hàng có thể tin tưởng vào các tiêu chuẩn định giá của Toyota Sure, cho dù đó là giá mua và giá bán của một chiếc xe cũ với các tiêu chuẩn minh bạch: